Szkoła Podstawowa im. ppor.dh Jadwigi Dziekońskiej ps. Jadzia w Konarzycach

Biuletyn Informacji Publicznej

Wizja Szkoły

WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im.ppor.dh.Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” W KONARZYCACH
Szkoła Podstawowa
im. ppor.dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia”
w Konarzycach ma swoją wizję rozwoju.


Tworzymy szkołę przyjazną dziecku. Swoim oddziaływaniem obejmujemy całą społeczność szkolną, rodziców i nauczycieli.
Wprowadzamy aktywne metody nauczania, rozwijamy demokratyzację życia w szkole.
Pragniemy:
- skoordynować oddziaływania wychowawcze domu, szkoły i środowiska rówieśniczego,
- zaszczepić pozytywne postawy i zrównoważone reagowanie w trudnych sytuacjach,
- wpajać właściwy sposób wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych osób.

Data powstania: czwartek, 23 paź 2003 08:22
Data opublikowania: czwartek, 23 paź 2003 08:33
Opublikował(a): Beata Michalak
Zaakceptował(a): Beata Michalak
Artykuł był czytany: 2136 razy