Szkoła Podstawowa im. ppor.dh Jadwigi Dziekońskiej ps. Jadzia w Konarzycach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2017-05-22 12:24 - Dodanie nowej wiadomości: Statut Szkoły Podstawowej

2017-05-22 12:30 - Skasowanie wiadomości o tytule: Statut Szkoły Podstawowej

Przejdź do wiadomości