Szkoła Podstawowa im. ppor.dh Jadwigi Dziekońskiej ps. Jadzia w Konarzycach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2017-05-11 10:11 - Dodanie nowej wiadomości: Rok szkolny 2017/2018

2017-05-11 10:22 - Skasowanie wiadomości o tytule: Rok szkolny 2017/2018

Przejdź do wiadomości